Hog Feeds - Premium

Ang VITARICH Premium Hog Feeds ay dinisenyo upang matugunan ang nutrisyonal na pangangailangan ng mga komersiyal na lahi ng baboy. Ito ay may balanseng dami ng protina na nakatutulong satamang paglaki ng mga alagang baboy. Kaya’t garantisadosa kalidad ng karne at manipis na taba.

 

•  Premium Hog Starter

Sinisimulan nito ang paglaki ng mga alaga na may mabigat na timbang at manipis na taba. Pinabibilis ang paglaki ng mga baboy at pinaninipis ang taba sa pamamagitan ng mahusay na pag-gamit ng sustansiya ng pagkain.

 

•  Premium Hog Finisher

Naglalaman ito ng tamang dami ng sustansiya upang maibigay ang pangangailangang nutrisyonal ng palakihing baboy. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng laman na may manipis na taba at mas mahusay na paggamit ng sustansiya.

 

•  Premium Plus Hog Breeder

Ito ay ginawa upang maibigay ang nutrisyonal na pangangailangan ng mga nagbubuntis na inahin para sa mas siguradong paglabas ng tunay na potensiyal ng lahi nito. Ito ay masusukat sa pamamagitan ng dami at bigat ng mga biik sa kapanganakan.FEEDING GUIDE (-premium 1-)FEEDING GUIDE (-premium 2-)