Hog Feeds - Advantage

Ang VITARICH Advantage Hog Feeds ay masusing pinag-aralan para sa pagpapalaki ng mga alagang baboy sa ekonomikal na pamamaraan.

 

•  Advantage Hog Breeder

Ang pormulasyong ito ay ginawa upang matugunan ang nutrisyonal na pangangailangan ng mga nagbu-buntis na inahin.

 

 

 

•  Advantage Hog Finisher

Naglalaman ito ng tamang dami ng sustansiya upang maibigay ang pangangailangan nutrisyonal ng palakihing baboy.FEEDING GUIDE (-advantage1-)FEEDING GUIDE (-advantage2-)